top of page

Ceremoniële cacao voor thuis

Bijgewerkt op: 9 apr.

Wij zijn ontzettend dankbaar met cacao in ons leven. Zo dankbaar, dat we onze cacao blends met liefde met jou delen. Lees hier alles over ceremoniële cacao.


For English, scroll down


De 100 % rauwe cacao die wij aanbieden komt uit Bolivia en Ecuador. In het Amazonegebied worden de cacao bonen met de hand verzameld, gefermenteerd en zongedroogd door de inheemse mensen. De textuur is zacht en romig en de fruitige smaken van de wildernis zijn te proeven in de nasmaak. De cacao is biologisch, glutenvrij en vegan.


In onze Rotterdamse keukens verwerken wij de cacao tot kleine stukjes, zodat je thuis zelf makkelijk cacao kunt maken. Tijdens dit heilige proces, voegen wij kruiden, Reiki, liefde en goede intenties toe aan de cacao. We bieden drie verschillende blends aan, allemaal met andere kruiden;

 • Warm & Soothing

 • Kick Your Ass

 • Gentle Touch

100 gram voor €14,20

250 gram voor €30,45 40 gram voor €7,50Wil je je intuïtie volgen en zelf kruiden toevoegen? Ga dan voor de Intuition cacao!

100 gram voor €13,50 250 gram voor €29,50 40 gram voor €7


Wil je een compleet pakket voor jouw eigen thuis ceremonie? Een zakje met een persoonlijk gechannelde en opgeladen kristal en een heerlijke Palo Santo. Palo Santo is heilig hout, wat je aansteekt om te reinigen.

100 gram voor €20,95

250 gram voor €36,75 40 gram voor €14


Bestel je cacao via jouw bedrijf? Dan komt er 9% BTW bovenop de genoemde prijzen.


We delen onze liefde voor dit zachte plant medicijn met jou, zodat je:

 • je meer connected voelt tijdens je dagelijkse leven

 • dieper in je meditaties kunt komen

 • een vervanger hebt voor koffie

 • voorzien bent van jouw dagelijkse dosis vitamines, mineralen en natuurlijke antidepressiva


Laat het ons weten als je graag van onze cacao wil genieten!


Hoe maak je zelf ceremoniële cacao?

 • schud het zakje van de cacao blend, zodat de heerlijke kruiden goed gemengd zijn met de cacao

 • kook 100-150 ml water/plantaardige melk en laat afkoelen tot 80°C

 • voeg 15-20 gr cacao blend toe

 • roer tot de cacao is gesmolten

 • wij adviseren je om de cacao lekker schuimend te maken met een melkopschuimer

Wil je de cacao een andere twist geven, voeg dan bijvoorbeeld een druppel vanille aroma of agave toe. Wees creatief en creëer je eigen speciale kop cacao!


Bekijk de video om te zien hoe je zelf makkelijk ceremoniële cacao kunt maken.Wanneer wel of geen cacao drinken?

 • Drink de cacao op een lege maag, zodat de cacao beter wordt opgenomen. Onze voorkeur is in de ochtend, zodat je de hele dag profiteert van de voordelen van cacao. Wil je de cacao op een ander tijdstip drinken, zorg dan dat je twee uur van tevoren niets hebt gegeten.

 • Drink op dezelfde dag geen koffie. In combinatie met de cacao zou dat je zenuwstelsel overprikkelen. Je kunt wel decafé drinken.

 • Drink de avond van tevoren en op de dag zelf geen alcohol. Als je lichaam schoon is, kan de cacao beter haar werk doen.

 • Drink minder cacao wanneer je zwanger bent of borstvoeding geeft in verband met de theobromine die in cacao zit. Theobromine is vergelijkbaar met cafeïne.

 • Drink minder cacao bij hoge bloeddruk (en het gebruik van medicijnen om de bloeddruk te verlagen), zodat de bloeddruk niet te laag wordt.

 • Drink geen cacao bij hartproblemen. De theobromine in cacao verhoogt de hartslag en verlaagt de bloeddruk.

 • Slik je antidepressiva op basis van MAOI, drink dan geen of hele kleine beetjes cacao vanwege de Tyraminde die in cacao zit. Cacao bevat MAO- remmers die er voor zorgen dat stoffen zoals serotonine en dopamine langzamer worden afgebroken.


Als je twijfelt, neem contact op!


Thuis ceremonie

Wil je meer uit de cacao halen? Hierbij onze tips voor jouw cacao ceremonie. Onze uitnodiging is om te voelen wat jij, tijdens dit moment voor jezelf, nodig hebt.


 • Ga lekker zitten op een voor jou fijne plek en voel, ruik en proef het smaakpalet van de cacao bewust.

 • Neem kleine bewuste slokjes in stilte. Bedank mama cacao, of spreek zelfliefde of dankbaarheid uit.

 • Na het drinken van de cacao, kun je journalen. Zet je pen neer en kijk wat er op komt.

 • Je kunt ook mediteren om te zien of de cacao spirit een boodschap voor je heeft.

 • Geniet vooral van dit kopje liefde!


Liefs 🫶

Zahnina & Denise


Ceremonial Cacao for at Home


We are incredibly grateful for cacao in our lives. So grateful, in fact, that we share our cacao blends with love. Read here all about ceremonial cacao.


The 100% raw cacao we offer comes from Bolivia and Peru. In the Amazon region, cacao beans are hand-harvested, fermented, and sun-dried by indigenous people. The texture is smooth and creamy, with the fruity flavors of the wilderness lingering in the aftertaste. The cacao is organic, gluten-free, and vegan.


In our Rotterdam kitchens, we process the cacao into small pieces so you can easily make cacao at home. During this sacred process, we add herbs, Reiki, love, and good intentions to the cacao. We offer three different blends, each with different herbs:

 • Warm & Soothing

 • Kick Your Ass

 • Gentle Touch

100 grams for €14.20

250 grams for €30.45 40 grams for €7.50


If you want to follow your intuition and add your own herbs, go for the Intuition cacao!


100 grams for €13.50

250 grams for €29.50 40 grams for €7


Want a complete package for your own home ceremony? A bag with a personally channeled and charged crystal and some delightful Palo Santo. Palo Santo is sacred wood that you light for cleansing purposes.


100 grams for €20,95

250 grams for €36,75 40 grams for €14


Do you order cacao via your company? Then 9% VAT will be added to the prices.


We share our love for this gentle plant medicine with you so you can:

 • Feel more connected in your daily life

 • Dive deeper into your meditations

 • Have a coffee alternative

 • Get your daily dose of vitamins, minerals, and natural antidepressants

Let us know if you'd like to enjoy our cacao!


How to Make Ceremonial Cacao at Home

 • Shake the cacao blend bag to ensure the delicious herbs are well mixed with the cacao

 • Boil 100-150 ml of water/plant-based milk and let it cool to 80°C

 • Add 15-20 grams of cacao blend

 • Stir until the cacao is melted

 • We recommend frothing the cacao with a milk frother

If you want to give the cacao a different twist, add a drop of vanilla extract or agave, for example. Be creative and create your own special cup of cacao!


When to Drink Cocao and When Not to

 • Drink cacao on an empty stomach for better absorption. Our preference is in the morning so you can benefit from cacao's advantages throughout the day. If you want to drink cacao at another time, make sure you haven't eaten anything for two hours beforehand.

 • Don't consume coffee on the same day. Combining it with cacao can overstimulate your nervous system. You can drink decaf coffee, though.

 • Avoid alcohol the evening before and on the day you plan to drink cacao. A clean body allows cacao to work better.

 • Consume less cacao when pregnant or breastfeeding due to the theobromine content, which is similar to caffeine.

 • If you have high blood pressure (and take medication to lower it), consume less cacao to prevent your blood pressure from dropping too low.

 • Do not drink cacao if you have heart problems. The theobromine in cacao increases heart rate and lowers blood pressure.

 • If you take MAOI-based antidepressants, avoid or consume very small amounts of cacao because it contains Tyramine. Cacao contains MAO inhibitors that slow down the breakdown of substances like serotonin and dopamine.

If you're uncertain, please contact us!


At-Home Ceremony


Want to get more out of your cacao? Here are our tips for your cacao ceremony. Our invitation is for you to feel what you need during this moment for yourself.

 • Sit comfortably in a place that feels right to you and consciously experience the flavor palette of the cacao: feel it, smell it, taste it.

 • Take small conscious sips in silence. Thank Mother Cacao, or express self-love or gratitude.

 • After drinking the cacao, you can journal. Put your pen down and see what comes to mind.

 • You can also meditate to see if the cacao spirit has a message for you.

 • Above all, enjoy this cup of love!

With love 🫶

Zahnina & Denise

1.072 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

1 Comment


Silke Lankveld
Silke Lankveld
Jul 05, 2023

Hoi Zahnina en Denise, Ik zou graag dagelijks (aangepaste hoeveelheden) ceremoniële cacoa gebruiken. Maar ik slik dus Bupropion, een type anitdepressiva maar het werkt op het dopamine systeem. Ik slik het trouwens als ADHD medicatie. Het doet dus niks met het serotine systeem zoals normale antidepressiva wel doet. Ik heb nu thuis ceremoniële cacoa uit Venezuela, ik ben benieuwd of ik dit veilig kan gebruiken. Eventueel een aangepaste dosis of niet? En nog een vraag: hoe zit het met een ceremoniële dosis? Ik heb toen ik nog aan 2 type anti depressiva zat (naast deze nog een andere) ook een cacao ceremonie gedaan, omdat de docent oftewel begeleidster zei dat het kon. Zij was zelf ook psychotherapeut en weet niet…

Like
bottom of page