top of page

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle sessies die door Positivity Company gegeven worden en gelden voor iedere deelnemer.
Iedere deelnemer gaat akkoord met de algemene voorwaarden bij inschrijving. Positivity Company kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. 

Betalingen en Prijzen

Sessies worden betaald via de website. Er vindt geen restitutie van het geld plaats, om welke reden dan ook. Positivity Company behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen.

 

Indien je verhinderd bent, dient de docent hier minimaal 24 uur van tevoren van op de hoogte te worden gesteld via de website. Zo kan de vrijgekomen plek aan een andere deelnemer worden gegeven. Zeg je binnen 24 uur af, wordt de sessie in rekening gebracht.

Annulering Sessie

Positivity Company behoudt zich het recht een sessie te annuleren. Indien een sessie door Positivity Company wordt geannuleerd, wordt de gemiste sessie niet in rekening gebracht.


Positivity Company heeft het recht om deelname te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Vakantie

Positivity Company heeft het recht om vakantie op te nemen en voor langere tijd geen sessies te geven. 

Aansprakelijkheid

Positivity Company kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel letsel, blessures, schade aan of diefstal van eigendommen voor, tijdens of na de sessies. Sessies worden bijgewoond op eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer. De docent dient altijd op de hoogte te worden gehouden van eventuele ziektes, blessures en andere (chronische) beperkingen. Indien de deelnemer onder medische behandeling is of een operatie heeft ondergaan, dient de deelnemer met de behandelend arts te hebben overlegd of de deelnemer de sessies mag volgen.

bottom of page