Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle lessen die door Positivity Company gegeven worden en gelden voor iedere deelnemer.
Iedere deelnemer gaat akkoord met de algemene voorwaarden bij inschrijving. Positivity Company kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. 

Betalingen en Prijzen

Lessen worden betaald via de website. Er vindt geen restitutie van het lesgeld plaats, om welke reden dan ook. Positivity Company behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen.

 

Indien je verhinderd bent, dient de docent hier minimaal 24 uur van tevoren van op de hoogte te worden gesteld via de website. Zo kan de vrijgekomen plek aan een andere deelnemer worden gegeven. Zeg je binnen 24 uur af, wordt de les in rekening gebracht of van je abonnement afgehaald.

Annulering Les

Positivity Company behoudt zich het recht een les te annuleren. Indien een les door Positivity Company wordt geannuleerd, wordt de gemiste les niet in rekening gebracht.


Positivity Company heeft het recht om deelname te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Abonnementen & Vakantie

Positivity Company heeft het recht om vakantie op te nemen en voor langere tijd geen lessen te geven.

Heb je een abonnement? Dan kun je bij ziekte of vakantie van de docent de lessen in de andere weken van de maand inhalen. 

 

Als de docent langer dan een maand geen les kan geven, zal de docent dit aangeven. Zodat je je abonnement op kunt zeggen.
 

Je abonnement wordt per maand automatisch verlengd. Je kunt je abonnement per maand opzeggen. 

Aansprakelijkheid

Positivity Company kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel letsel, blessures, schade aan of diefstal van eigendommen voor, tijdens of na de les. Lessen worden gevolgd op eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer. De docent dient altijd op de hoogte te worden gehouden van eventuele ziektes, blessures en andere (chronische) beperkingen. Indien de deelnemer onder medische behandeling is of een operatie heeft ondergaan, dient de deelnemer met de behandelend arts te hebben overlegd of de deelnemer yogalessen mag volgen.